Những lời thỏ thẻ trước tòa

Những lời thỏ thẻ trước tòa

Nếu thực thi tam quyền phân lập, thì ai dám bảo Hội đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô”, xảy ra tại PVN, sẽ tha, không triệu tập “bác Trọng” cũng như nhiều “bác” khác ra tòa để bảo đám không “sót người, lọt tội”?

Xin bạn xem tiếp bài Những lời thỏ thẻ trước tòa tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)