Nhìn lại Việt Nam 50 năm sau Tết Mậu Thân

Nhìn lại Việt Nam 50 năm sau Tết Mậu Thân

Tôi lại nghĩ đến bà quan chức: “Anh không được nói.” Và tôi nghĩ đến Bảo Ninh: “Anh phải nói”. Một người muốn tôi tôn vinh một phiên bản lịch sử do người sống, bên thắng trận, viết. Người kia mong tôi tôn vinh và tưởng niệm người chết.

Xin bạn xem tiếp bài Nhìn lại Việt Nam 50 năm sau Tết Mậu Thân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)