Nhật Hoàng thăm khu lưu niệm Phan Bội Châu

Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản đi thăm Khu lưu niệm Nhà yêu nước Phan Bội Châu ở Huế.

(Visited 1 times, 1 visits today)