Nhân sự nội các mới gây tranh cãi, Thủ tướng Lâm Toàn: chỉ cân nhắc vấn đề ai có thể làm càng tốt hơn

Vào buổi tối ngày 3-2 Viện Hành chính tuyên bố danh sách thay đổi nhân sự nội các lần đầu tiên, tổng cộng thay mới 4 vị Bộ trưởng, đối với việc bộ máy nội các sau khi điều chỉnh liệu có đạt được yêu cầu chấp chính của Tổng thống Thái Anh Văn hay không, khi trả lời phỏng vấn vào ngày 4-2, Thủ tướng Lâm Toàn cho biết, các thành viên nội các đều rất nỗ lực, biểu hiện trong thời gian qua đều khá tốt, nhưng cũng giống như một đội bóng, cầu thủ vào sân chơi bóng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, do vậy những thành viên nội các bị thay thế không hề rời khỏi đội ngũ của bộ máy chính phủ, cũng hy vọng những nhân sự được thay mới có thể giúp bộ máy nội các vận hành càng tốt hơn, mà hoàn toàn không có những cân nhắc khác.
 
Còn về việc Ủy viên chính vụ Lâm Mỹ Châu sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Lao động, do bà là chị họ của Tổng thống Thái Anh Văn nên bị người ngoài phê phán là nội bộ nhân sự của bộ máy chính phủ không tránh họ hàng thân thích. Đối với việc này, Thủ tướng Lâm Toàn nói, mọi người có thể phê phán, nhưng sự cân nhắc của đội ngũ chấp chính chủ yếu là ai có thể làm tốt hơn, mà không cân nhắc những yếu tố khác. Ông Lâm Toàn nói: “Tôi nghĩ mọi người có thể phê phán phương án thay thế nhân sự với các góc độ khác nhau, nhưng điều mà chúng tôi cân nhắc đó là ở đây ai có thể làm tốt hơn, chúng tôi cần tìm ai.”.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)