Nhân quyền bóp chặt: ‘Người dân là những người thua cuộc lớn nhất’

Nhân quyền bóp chặt: ‘Người dân là những người thua cuộc lớn nhất’

Đúng như Washington Post nhận xét, suy cho cùng thì ‘Người dân họ là những người thua cuộc lớn nhất’, bởi họ thiếu sự nhận thức, thiếu sự đồng hành, và nhân quyền vì thế bị bóp méo. Và chính bản thân họ sẽ phải trả giá vì sự bóp méo đó, khi quyền con người của họ bị tước đoạt trong hiện tại, lẫn tương lai.

Xin bạn xem tiếp bài Nhân quyền bóp chặt: ‘Người dân là những người thua cuộc lớn nhất’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)