Nhà thầu điều thanh niên bịt mặt đến đuổi người chặn xây cầu ở Hà Tĩnh

Nhà thầu điều thanh niên bịt mặt đến đuổi người chặn xây cầu ở Hà Tĩnh

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

(Visited 1 times, 1 visits today)