Nguyễn Xuân Phúc & những phát ngôn ấn tượng

Nguyễn Xuân Phúc & những phát ngôn ấn tượng

Trương Duy Nhất Blog RFA

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc & những phát ngôn ấn tượng

Hiếm quan chức nào như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi sở hữu một bộ cực khủng những phát ngôn ấn tượng.

Rất khó để có thể liệt kê đủ, càng khó hơn khi chỉ chọn ra 10 phát ngôn ấn tượng nhất. Vì thế, cùng với bảng “top ten phát ngôn ấn tượng” của ông, Một Góc Nhìn Khác “khuyến mại” thêm một số phát ngôn ấn tượng khác, kể cả các phát ngôn từ năm 2016, gộp thành bộ “phát ngôn ấn tượng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Xuân Phúc & những phát ngôn ấn tượng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)