Nguyễn Xuân Anh xin kiếu sinh hoạt Đảng

Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có đơn xin vắng sinh hoạt tại Đảng ủy văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do ‘sức khỏe yếu.’

(Visited 6 times, 1 visits today)