Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối xử thế nào với ‘phe ta’?

Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối xử thế nào với ‘phe ta’?

“Phe ta” là một khái niệm chính trị học mới toanh xuất phát từ dân gian đương đại, hàm ý nhắm đến giới quan chức các ngành, các địa phương và ở các cấp có mối quan hệ “tư bản thân hữu” với “phe đốt lò”.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối xử thế nào với ‘phe ta’? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)