Ngụy biện

Ngụy biện

Thêm mấy cái ví dụ cho rõ nữa nè! Mấy con ngợm dư luận viên (dlv) này rất thích lý luận kiểu ngụy biện này mà người đọc thì lại rất là lười phân tích:
Tôi lương tháng 20.000$ (hai mươi ngàn USD), dlv lương tháng 3 triệu VNĐ => Đều là lương cao (cao hơn cái gì thì tùy hỉ bởi vì đây là ngụy biện mà! :v LOL …)

Xin bạn xem tiếp bài Ngụy biện tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)