Người Việt khắp nơi ký tên phản đối vụ bắt giữ Mẹ Nấm

Nhiều người Việt trong và ngoài nước cực lực phản đối vụ bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) cùng ký tên lên tiếng đòi phóng thích nhà hoạt động này

(Visited 1 times, 1 visits today)