Người ta để yên cho VC tàn phá Việt Nam

Người ta để yên cho VC tàn phá Việt Nam

Tôi không biết cho đến bao giờ thì người ta mới hiểu nhân phẩm con người cần phải được tôn trọng. Nếu một người phạm tội, hay phạm lỗi thì phải bị phạt. Nhưng hình phạt phải nhằm mục đích giáo dục để người ấy không phạm lỗi nữa về sau, chứ không phải để làm nhục người khác để thoả mãn cái “ác tính”, hoặc cái “thú tính” trong lòng mình.

Xin bạn xem tiếp bài Người ta để yên cho VC tàn phá Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)