Người giỏi VN xuất ngoại để được đào tạo lên cao, người dốt tham gia đào tạo để “rửa bằng”

Người giỏi VN xuất ngoại để được đào tạo lên cao, người dốt tham gia đào tạo để “rửa bằng”

Người giỏi việt nam đi ngoại quốc để được đào tạo lên cao, người dốt trong nước tham gia đào tạo để “rửa bằng”

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #SBTNmorning #TinVietnam

(Visited 1 times, 1 visits today)