Người dân quan tâm đặc biệt công an: vì sao?

Người dân quan tâm đặc biệt công an: vì sao?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân vào cuối ngày 3.11, đã nhấn mạnh rằng: Điều đó làm cho người dân không còn yên tâm, thiếu sự tin cậy với lực lượng chấp pháp từng được dân tin yêu, với 6 lời thề như khắc vào đá; lực lượng được quan tâm, ủng hộ, trang bị… để giữ cho dân yên, giờ lại là nỗi ám ảnh của người dân? 

Xin bạn xem tiếp bài Người dân quan tâm đặc biệt công an: vì sao? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)