Người dùng Samsung Note 7 nên 'tắt máy'

Người dùng sản phẩm Galaxy Note 7, dù là máy cũ hay máy đã thay thế, đều được yêu cầu tắt máy vì tiếp tục có hiện tượng bắt cháy.

(Visited 1 times, 1 visits today)