Nghị quyết Hội nghị T/Ư 7 nhấn mạnh kiểm soát quyền lực

Hội nghị Trung ương 7 của ĐCSVN bế mạc hôm 12/5 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm “giải pháp kiểm soát quyền lực” và chống “chạy chức, chạy quyền

(Visited 2 times, 1 visits today)