Ngày Văn hóa Đài Loan, 147 viện Văn hóa toàn Đài Loan miễn phí tham quan.

Bộ Văn hóa Đài Loan chế định ngày 17/10 hàng năm là “ Ngày Văn Hóa Đài Loan”. Khắp nơi trên toàn Đài Loan đều tổ chức hoạt động để hưởng ứng đồng thời kêu gọi các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa gồm 147 viện văn hóa, bảo tàng mở cửa cho mọi người vào tham quan miễn phí 1 ngày.
 
Ngày 17/10/1921, Tưởng Vị Thủy cùng các nhân sĩ đồng chí hướng đã thành lập Hiệp hội Văn hóa Đài Loan, khởi lên mần móng vận động văn hóa. Bộ Văn hóa tưởng nhớ công lao của Hiệp hội Văn hóa Đài Loan đã dẫn dắt Đài Loan hướng đến Thế giới và để nối tiếp tinh thần của Hiệp hội Văn hóa Đài Loan, bộ đã chế định ngày 17/10 hàng năm là “ Ngày Văn hóa Đài Loan”.
 
Hôm nay, Viện Bảo tàng Cố Cung và phân viện Miền Nam mở cửa cho mọi người tham quan miễn phí. Hiện tại, Viện Bảo tàng Cố Cung ở bắc bộ đang triển lãm “ Thanh Hoa Thư Họa” để dân chúng có thể chiêm ngưỡng những cuốn sách và những bức tranh nổi tiếng ngàn năm; Cố Cung phân viện Miền Nam lần đầu tiên triển lãm chủ đề “ Vương Đắc Lộc và Thuyền Đồng An” trưng bày văn vật liên quan đến Vương Đắc Lộc.
 
Năm nay Viện Văn học Đài Loan tổ chức các hoạt động chúc mừng 14 năm lập viện và Ngày Văn hóa Đài Loan với chủ đề “ Vũ đài văn học thiếu niên thiếu nữ” và tổ chức nghi thức cảm tạ quyên tặng văn vật văn học.
 
Tố Kim

(Visited 1 times, 1 visits today)