Ngây thơ

Ngây thơ

Cứ tiếp tục ngây thơ, tiếp tục thờ ơ thì người trong nước chuẩn bị, đàn ông làm lao nô cho Tàu, đàn bà làm gái chơi cho Tàu; người ở hải ngoại chuẩn bị khóc cho thân nhân, cho đồng bào mình “máu nhuộm bãi Việt Nam”, như nhân dân Tây Tạng đang “máu nhuộm bãi Tây Tạng” hiện nay.

Xin bạn xem tiếp bài Ngây thơ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)