Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Adelaide, Úc Châu

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Adelaide, Úc Châu

ADELAIDE, Úc Châu (CTM Media)

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc, Úc Châu năm nay đã được Đảng Bộ Việt Tân tại Adelaide tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, với phần nghi thức và phát biểu của các đại diện Cộng Đồng, các hội đoàn, tổ chức và các nhân sĩ từ 11 giờ đến 1 giờ trưa trong khuôn khổ của một buổi hội chợ nhỏ với các gian hàng thực phẩm gây quỹ trong một buổi trời nắng nóng mùa hè.

Xin bạn xem tiếp bài Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Adelaide, Úc Châu tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)