Ngày mai sẽ thực thi hạn chế cung cấp nước giai đoạn 1 tại khu vực Gia Nghĩa, Đài Nam.

Ngày 4/4 Sở Thủy Lợi Đài Loan cho biết, từ cuối tháng 2 đến nay có mấy đợt mưa, mang lại cho khu vực trung bộ và bắc bộ tổng lượng mưa khoảng 200mm, nhờ vậy mà tình hình cung cấp nước tại trung và bắc bộ thư giản hơn. Mực nước trong hồ chứa nước Thạch Môn trong thời gian gần đây được nâng cao, cho đến hôm nay tỉ lệ tích nước của hồ là 47,69% .
 
Vương Nghệ Phong – phát ngôn viên sử Thủy lợi nói:“ Mực nước của Hồ chứa nước Thạch Môn duy trì mức bình bình, chẳng những vậy có nhích lên 1 chút, đó là do đợt mưa tuần trước, lượng nước chảy vào hồ từ từ, mấy ngày nay nước cứ chảy chầm chậm vào hồ. Nhờ có đợt mưa hôm 31/3 mà hồ chứa nước Thạch Môn mới duy trì được mực nước hiện tại.”
 
Tuy nhiên sở Thủy Lợi cho biết, thời gian gần đây do lượng mưa mùa xuân tập trung từ trung bộ trở lên phía bắc nên khu vực nam bộ lượng mưa không đến 50mm, không giúp ích nhiều cho tình hình cung cấp nước tại khu vực này, nhất là hồ chứa nước cung cấp nước cho khu Gia Nghĩa, Đài Nam, lượng nước đã thấp hơn 40%, do đó từ ngày 5/4 sẽ thi hành hạn chế cung cấp nước giai đoạn một. Sở Thủy Lợi cho biết, đã tăng cường điều tiết nước xuyên khu vực, ổn định cung cấp nước các nơi, hiện nay tình hình vẫn lạc quan và tin rằng đến cuối tháng 4 sẽ không cần thi hành hạn chế cung cấp nước giai đoạn 2.
 
Tố Kim  

(Visited 1 times, 1 visits today)