Ngày 15/4 sẽ chính thức thực thi một số quy định mới trong chế độ Bảo hiểm y tế

    Sáng ngày 14/4 Sở Bảo hiểm y tế đã cho mở cuộc họp báo biẻu thị, chyế độ bảo hiểm y tế tại Đài Loan đã thực thi 22 năm, thế nhưng vẫn chưa làm tốt công tác phân cấp điều trị và chuyển viện, lần này điều chỉnh một số chi phí khám điều trị cũng được xem như là bước đầu cho công tác cải cách, hy vọng qua đó có thể thay đổi chế độ chi phí điều trị đang bị mất cân đối nghiêm trọng, giúp cho chế độ bảo hiểm y tế được phát triển lâu dài bền vững, tất cả mọi người đều nhận được ưu đãi.
 
    Nhằm cải cách chế độ về phân cấp trong điều trị và chuyển đổi bệnh viện, Sở Bảo hiểm y tế đã đề xuất quy định mới trong chế độ thăm khám bệnh, nếu như người dân được chuyển từ bệnh viện đến Trung tâm y tế hoặc các bệnh viện cấp địa phương, phí đăng ký khám bệnh sẽ lần lượt giảm từ 210 đài tệ và 140 đài tệ xuống còn 170 đài tệ và 100 đài tệ, nếu như chưa được bệnh viện làm giấy chuyển viện mà tự ý đến Trung tâm y tế thì phí đăng ký khám bệnh sẽ từ 360 đài tệ tăng lên thành 420 đài tệ. Ngoài phí đăng ký khám bệnh thì phí thăm khám cấp cứu cũng sẽ có điều chỉnh tăng, chỉ cần đến các Trung tâm y tế thăm khám cấp cứu, chi phí cho các khâu kiểm tra vết thương từ cấp độ 3 đến cấp độ 5 sẽ tăng từ 450 đài tệ lên thành 550 đài tệ, còn như kiểm tra vết thương từ cấp độ 1 đến cấp độ 2 thì chi phí không thay đổi. Quy định mới này sẽ chính thức thực thi vào ngày 15/4/2017.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)