Ngành Quan hệ Quốc tế: Điều kiện nhập học và ứng dụng nghề nghiệp (VOA)

Ngành Quan hệ Quốc tế: Điều kiện nhập học và ứng dụng nghề nghiệp (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Cùng GS-TS Charles Cường Nguyễn tìm hiểu về một trong những ngành học hấp dẫn nhất trong thời đại toàn cầu hóa và những công việc làm khả dĩ sau khi tốt nghiệp ngành học này.

(Visited 1 times, 1 visits today)