Ngư dân giáo xứ Phú Yên khởi kiện yêu cầu Formosa bồi thường và đóng cửa

Trong hai ngày 26, 27.09.2016 truyá»n thông quốc tế và trong nÆ°á»›c chứng kiến 600 há»™ dân giáo xứ Phú Yên, Quỳnh LÆ°u, Nghệ An khu vá»±c nằm trong vùng bá»�…

()

(Visited 1 times, 1 visits today)