Nếu không đưa Nguyễn Tấn Dũng ra đối chất, công lý đích thực là trò đùa!

Nếu không đưa Nguyễn Tấn Dũng ra đối chất, công lý đích thực là trò đùa!

Fb.Văn Thịnh Hà|

Trả lời trước Tòa, ông Đinh La Thăng (ĐLT) khai rằng, việc PVN chỉ định thầu cho PVC xây dựng nhà máy nhiệt điện là do BCT CHỈ ĐẠO – và, cụ thể là đích thân TT Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ thị trực tiếp trong vấn đề này!

Ngay lập tức – như muôn đời vẫn thế, báo chí được lệnh vào cuộc để chứng minh rằng điều đó không có bằng cách dẫn ra Kết luận số 41-KL/TW ngày 19.1.2006, là chỉ có câu này thôi: “Xây dựng Tập đoàn Dầu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế”.

Xin bạn xem tiếp bài Nếu không đưa Nguyễn Tấn Dũng ra đối chất, công lý đích thực là trò đùa! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)