Nêu gương cán bộ

Nêu gương cán bộ

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Đợt họp vừa rồi tại hội nghị trung ương 8, anh Trọng có đề cập đến vấn đề nêu gương cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp cao. Phải viết cho chặt chẽ, dễ hiểu để các thế lực thù địch không xuyên tạc…Đại loại thế. Ừ nêu thì cũng tốt thôi nếu làm được thực sự chứ không phải là nói phét, che đậy.

Xin bạn xem tiếp bài Nêu gương cán bộ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)