NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ

Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) chính thức triển khai dự án nghiên cứu về khía cạnh khoa học và xã hội của việc quy hoạch đất đai ở Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)