Năm đầu của Trump thế nào? Các cử tri gốc Việt này có lời muốn nói.

VOA trò chuyện với những người Mỹ gốc Việt từng chia sẻ cảm nghĩ vào lúc ông Donald Trump mới đắc cử và nhậm chức tổng thống một năm trước. Họ có những lý do để vui mừng và không ít điều để lo lắng.

(Visited 1 times, 1 visits today)