Mỹ trục xuất 71 người gốc Việt năm 2017

71 trong số hàng nghìn người gốc Việt mà phần lớn từng phạm tội ở Hoa Kỳ đã bị đưa trở lại Việt Nam năm ngoái.

(Visited 1 times, 1 visits today)