Mỹ phá đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu

Sở di trú Mỹ loan báo vừa phá vỡ một đường dây lớn làm kết hôn giả ở Houston, Texas, do người Việt cầm đầu để đưa người từ Việt Nam sang Mỹ và làm thẻ xanh cho họ.

(Visited 1 times, 1 visits today)