Mỹ đòi TQ trả lại thiết bị tự hành

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trả lại một thiết bị lặn không người lái của một tàu hải dương học Mỹ trong hải phận quốc tế ở Biển Đông.

(Visited 7 times, 1 visits today)