Mỹ dọa oanh kích Syria, Vietnam Airlines đổi đường bay

Với khả năng Mỹ sẽ oanh kích Syria vì vụ tấn công vũ khí hóa học cùng những cảnh báo được đưa ra, Vietnam Airlines đã thay đổi đường bay của các tuyến bay tới châu Âu để tránh khu vực chiến sự, theo truyền thông trong nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)