Mỹ đánh thuế nặng thép Việt Nam ‘gốc Trung Quốc’

Thép cuộn lạnh của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 531%, thép không gỉ bị đánh thuế 238%, mức thuế được cho là “hơn mức cần thiết” để chặn các sản phẩm trên đi vào thị trường Mỹ

(Visited 1 times, 1 visits today)