Một Trang Sử Biển Đông

Cuối tháng tư 75, Cộng quân chiếm miền Nam, coi giáo sư biệt phái là thành phần khả nghi, có tội như các sĩ quan hiện dịch.

(Visited 9 times, 1 visits today)