Một phường ở TPHCM ‘không cho photo tài liệu về Formosa’

Một văn bản do một phường ở TP Hồ Chí Minh gửi đến các tiệm photocopy trên địa bàn yêu cầu ‘không in ấn, nhân bản các loại tờ rơi, khẩu hiệu liên quan Formosa’.

(Visited 1 times, 1 visits today)