Một nền giáo dục thối nát hết thuốc chữa!

Một nền giáo dục thối nát hết thuốc chữa!

Fb. Hoàng Hải Vân|

Thốt lên lời mất dạy này tôi thành thật xin lỗi các thầy giáo và các nhà lãnh đạo có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Chuyện gian lận thi cử vô tiền khoáng hậu vừa diễn ra ở Hà Giang chỉ làm vỡ ra một cái nhọt trong cơ thể ung nhọt đã sưng tấy lên mấy chục năm nay của nền giáo dục, đến nỗi sờ vào chỗ nào cũng thấy đau nhức.

Xin bạn xem tiếp bài Một nền giáo dục thối nát hết thuốc chữa! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)