Mong đợi gì từ thượng đỉnh Trump-Kim?

Mong đợi gì từ thượng đỉnh Trump-Kim?

Dù kết quả có thế nào thì Trump cũng nên tự hỏi rằng nó có tốt hơn Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung của Mỹ với Iran mà ông miêu tả là “thoả thuận tệ nhất trên đời” hay không. Một lần nữa, thuyết phục Trump tự soi xét bản thân có thể vẫn là thử thách khó khăn nhất tới giờ.

Xin bạn xem tiếp bài Mong đợi gì từ thượng đỉnh Trump-Kim? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)