MIGRANT MINERS

Community workers in a remote New South Wales town are calling on the state government to step up efforts to help its ageing migrant population.

(Các nhân viên cộng đồng trong một thị trấn hẻo lánh ở NSW, kêu gọi chính phủ tiểu bang hãy tiến hành những nỗ lực, nhằm giúp đỡ dân số di dân đang lảo hóa trong vùng. )

(Visited 5 times, 1 visits today)