Mất chủ quyền 1 ngày đâu có ăn nhằm gì?

Mất chủ quyền 1 ngày đâu có ăn nhằm gì?

Blogger Nguyễn Thông|

Đảng và nhà nước (lần đầu tôi đòi hỏi 2 “vị” này) phải xử nghiêm khắc đám từ nhỏ tới lớn: Ban quản lý dự án đường sắt trên cao, Tổng công ty Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải, và tay bộ trưởng Thể, về tội để cho Trung Quốc lộng hành, coi chủ quyền đất nước không ra gì.

Bọn nhà thầu Trung Quốc (đừng có ai nói với tôi là cần phải biết ơn nó, đừng bảo rằng nó đã sang làm vất vả cho ta mà lại còn vô ơn chửi nó, xin nhớ: nó đã cố tình dây dưa kéo dài, đã gây đội vốn từ hơn 500 triệu USD thành gần 1 tỉ đô, vả lại nó không làm không công, tiền trả cho nó cả núi chứ giúp giếc gì) đã không thèm giấu diếm, công bố trước 2 ngày chuyện sẽ tự cho người lên đi thử, mạng xã hội cũng phê phán rất ồn ào từ trước đó sự tự tung tự tác của nhà thầu, tuy nhiên cuối cùng chúng vẫn thực hiện trót lọt, vẫn cười vào mũi chính quyền xứ này, vậy nếu không phải sự làm ngơ, vô trách nhiệm, hoặc “tiếp tay cho giặc” của phía VN thì là cái gì?

Xin bạn xem tiếp bài Mất chủ quyền 1 ngày đâu có ăn nhằm gì? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)