Mạng xã hội nói gì về vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng?

Tổng hợp ý kiến, bình luận trên mạng xã hôi và truyền thông Việt Nam về vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế – Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

(Visited 1 times, 1 visits today)