Malaysia 'trục xuất 50 người Bắc Hàn' vụ Kim Jong-nam

Malaysia ‘trục xuất 50 người Bắc Hàn’ trong khi hai bên cấm đi lại vì bất đồng sau vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)