Lý giải việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Lý giải việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Nếu thế, các nhà lãnh đạo Palestine có thể chọn giải pháp an toàn hơn bằng cách khước từ đề nghị thay vì ký một hiệp ước mà chắc chắn sẽ làm người dân Palestine thất vọng, đồng nghĩa với việc khiến họ rơi vào thế yếu trước Hamas và các nhóm cực đoan khác.
Ả Rập Saudi cũng thế, họ có thể không muốn hậu thuẫn một kế hoạch mà nhiều khả năng sẽ bị xem là bán đứng đồng minh

Xin bạn xem tiếp bài Lý giải việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)