Luật và lệnh

Luật và lệnh

Fb. Ngô Trường An|

Thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California vừa học tập và làm theo Việt Nam ký đạo luật : “The California Consumer Privacy Act cũng giống như luật “An ninh mạng” cho cư dân sống tại Califfornia dùng các mạng xã hội. Nội dung luật ANM của California bao gồm 3 điểm:

– Gives you ownership

– Gives you control

– Gives you security

Đại khái vầy:

– Người dùng mạng xã hội hoàn toàn làm chủ tài khoản, dữ liệu của mình.

Xin bạn xem tiếp bài Luật và lệnh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)