Lỗi tại ai, lỗi tại cái gì?

Lỗi tại ai, lỗi tại cái gì?

Ngo Du Trung FB

***

Người ta nói VC áp dụng chính sách ngu dân để cai trị. Cho nên ngày trước VC bịt kín mọi thông tin của nhân dân VN với thế giới để tuyên truyền “giặc Mỹ xâm lược ăn thịt con nít”, “nhân dân miền Nam bị Mỹ Nguỵ bóc lột đến tận xương tuỷ, đến nỗi hai vợ chồng chỉ có mỗi một bộ quần áo, chồng ra ngoài thì vợ phải ở trong nhà”, “nhân dân miền Nam nghèo đến không có chén ăn cơm, phải dùng gáo dừa làm chén.” v.v.

Xin bạn xem tiếp bài Lỗi tại ai, lỗi tại cái gì? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)