Lời đe dọa 'euro tan rã' và cuộc gặp May-Trump

Trước cuộc gặp May – Trump, ứng viên Đại sứ Mỹ tại EU nói đồng euro có thể ‘tan rã’ trong vòng 18 tháng tới.

(Visited 1 times, 1 visits today)