Lời “cám ơn” các vị Đại biểu Quốc hội

Lời “cám ơn” các vị Đại biểu Quốc hội

Khi thùng thuốc súng đã bén lửa thì khó có gì có thể dập tắt nổi, tất nhiên chuyện gì đến nó sẽ đến. Sự tác động của Bà Chủ tịch như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng dân Việt Nam…

Xin bạn xem tiếp bài Lời “cám ơn” các vị Đại biểu Quốc hội tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)