Loại các ‘dấu vết’ Mỹ, TPP phiên bản cuối dự kiến ký kết ngày 8/3

Hơn 20 điều khoản đã bị đình chỉ hoặc thay đổi trong phiên bản cuối của TPP, trong đó có các điều khoản về sở hữu trí tuệ do Washington đề xuất

(Visited 1 times, 1 visits today)