‘Lò’ ông Trọng lại tự nguội lạnh?

‘Lò’ ông Trọng lại tự nguội lạnh?

Blogger Phạm Chí Dũng|

Nửa năm sau những triệu chứng nguội lạnh bất thường tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng Mười năm 2017, một lần nữa lại xuất hiện dấu hiệu đổ bệnh của ‘lò ông Trọng’ ở Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018.

‘Lò’ lại đổ bệnh

‘Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa’ và ‘mở đường cho người ta tiến’ là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội nghị trung ương 7, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ ‘lò đã nóng rực’.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Lò’ ông Trọng lại tự nguội lạnh? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)