Lo ngại về trình độ người lao động VN

Việt Nam xếp vị trí 60/138 nền kinh tế trong Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu, với lo ngại lớn nhất là trình độ của lực lượng lao động.

(Visited 2 times, 1 visits today)