Lo ngại Vân Đồn thành Crimea thứ hai nếu giao đất 99 năm

Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi quốc hội cân nhắc thêm, đừng vội thông qua luật về đặc khu kinh tế

(Visited 1 times, 1 visits today)