Linh mục Đinh Hữu Thoại bị cấm xuất cảnh

Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, giáo phận Đà Nẵng, vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang trên đường dự định xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Lý do, theo ông, có thể là do các hoạt động của ông hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa.

(Visited 1 times, 1 visits today)